KIINTEISTÖARKKI LKV [A]

 Yritys & yhteystiedot
 Palvelut & hinnasto
 Myytävät
- Asunnot ja kiinteistöt
- Lomakohteet
- Tontit
- Toimitilat
 Vuokrattavat
- Asunnot ja kiinteistöt
- Lomakohteet
- Toimitilat
- Vuokra-asuntohakemus
 Kuluttajansuoja
 Rekisteriseloste
 Linkit

Rekisteriseloste
(Henkilötietolaki 523/1999 10§)

Rekisterinpitäjä: 
Ritva Törmälä,  Y-tunnus 2213768-1, Avi rek.tunn: ESAVI/11141/04.06.00/2016
Kiinteistöarkki LKV 
 Kalevankatu 55
 00180 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: 
 Ritva Törmälä
 Yrittäjä, LKV, FM
 +358 (0)400 408457
 ritva@kiinteistoarkki.fi
  Kiinteistöarkki LKV,Kalevankatu 55, 00180 Helsinki

Rekisterin nimi: Vuokraustoimeksiannot ja myyntitoimeksiannot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
 Vuokraus- ja myyntitoimeksiantojen hoitaminen asikkaan kanssa tehtyjen sopimusten
 mukaisesti. Jatkuvuuden varmistaminen toimeksiantajan ja vuokralaisen sekä ostajan
 etujen näkökulmasta. Arkistointi viranomaisvaatimusten täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
 Toteutuneiden toimeksiantojen sopimusosapuolten nimi-, henkiötunnus-, osoite- ja
 yhteystiedot. Sopimuskohteiden tiedot sekä toimeksiantojen sisältötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
 Vuokraus- ja myyntitoimeksiannot ja kohdetiedot sekä niiden toteutumiseksi tarvittavat
 nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
 Luovutetaan toimeksiantojen osapuolille, vain asianomaisten erillisestä pyynnöstä tai
 luvalla. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
 Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä tai hänen valtuuttamansa myynti- tai
 vuokraustoiminnassa avustava(t). Tietoja säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa,
 joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
 
  Digitaaliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä
 salasanojen takana. Verkossa ei säilytetä henkilötietoja sisältäviä rekistereitä.