KIINTEISTÖARKKI LKV [A]

 Yritys & yhteystiedot
 Palvelut & hinnasto
 Myytävät
- Asunnot ja kiinteistöt
- Lomakohteet
- Tontit
- Toimitilat
 Vuokrattavat
- Asunnot ja kiinteistöt
- Lomakohteet
- Toimitilat
- Vuokra-asuntohakemus
 Kuluttajansuoja
 Rekisteriseloste
 Linkit

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).


(Voimaan 1.1.2016; " ... kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14 §:ään lisätty uusi 6-kohta, sekä kuluttajansuojalain 2 lukuun tuleva uusi 8b §. Ensin mainittu muutos (kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14 § 6-kohta) on se, että jatkossa KRIL voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa. Uusi KSL 2: 8b § puolestaan edellyttää, että elinkeinonharjoittaja antaa etukäteen kuluttajalle tiedon sekä siitä, mikä riidanratkaisuelin on toimivaltainen käsittelemään kyseisen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita, että siitä, mikä on ko. riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoite." (SKVL 15.12.2015))